Nej, polisens beslut kan inte överklagas men vi utreder om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Du kan heller inte överklaga böter, erkännande och förnekande av förseelser till Transportstyrelsen då det hanteras av polis och åklagare.