Påverkar en återkallelse mitt handledarskap?

Ja, godkännandet som handledare upphör att gälla om körkortet återkallas.