Ja, godkännandet som handledare upphör att gälla om körkortet återkallas.