Måste jag köra upp på nytt för att få körkortet tillbaka?

Om spärrtiden är kortare än ett år kan du oftast få tillbaka körkortet utan körkortsprov (kunskapsprov och körprov). När spärrtiden är längre än ett år måste du alltid göra ett nytt körkortsprov.

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.