Ja, du kan ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden löpt ut. Men ansökan kan beviljas tidigast två månader innan spärrtiden löpt ut.

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.