F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.

Vägmärkesfiler