Frågor och svar för Stockholm

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om trängselskatt i Stockholm. 

Alla passager som sker under en kalendermånad samlas till ett skattebeslut. Vi skickar ut beslutet (med ett inbetalningskort) till dig som fordonsägare i mitten av kalendermånaden efter passage. Du kan också välja att få avin som elektroniskt till din internetbank (e-faktura).

Om du har en digital brevlåda får du din avi dit. (Om du har e-avi går vår avi i första hand till din internetbank).

Du kan också betala via

Du kan se dina betalda och obetalda skattebeslut i vår e-tjänsten Mina skattebeslut och Preliminära dygnsbelopp. Uppgift om trängselskatt finns också i vår app Mina fordon.

Det högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor för högsäsong och 105 kronor för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.

Läs mer om tider och belopp.

Om du som är skattskyldig anser att ett skattebeslut om trängselskatt har blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att beslut om skatt har fattats.

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att undanta ett fordon från skatteplikt hos Skatteverket .
Ansökan om befrielse från trängselskatt

Blanketten kan du även beställas via vår kundtjänst på nummer 0771-29 29 29.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt. Om ditt fordon var undantaget skatteplikt under försöket med trängselskatt kan det fortfarande gälla. Kontrollera därför giltighetstiden på ditt beslut från Skatteverket (Trängselskatt - befrielse från skatteplikt) innan du lämnar in en ny ansökan.

Om du har bytt fordon sedan försöket med trängselskatt avslutades, behöver du sannolikt ansöka på nytt. Inget läkarintyg krävs vid ansökan, däremot en kopia på framsidan av parkeringstillståndet. Personen får vid ansökan bestämma sig för vilket fordon som ska vara undantaget. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två fordon från skatteplikt.

Vid färd i något annat fordon tas trängselskatt ut. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga fordonet i fråga.

Nej, registreringsskylten och ett område kring skylten av fordonet kommer att bli fotograferat. Människor eller föremål inne i fordonet finns alltså inte med på fotot.

Uppgifter om vilken betalstation fordonet passerat och tidpunkten för passagen är sekretessbelagda. (Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).)

De sekretessbelagda uppgifterna lämnas bara ut till fordonsägaren och kan, efter en särskild begäran, skickas per post till fordonsägarens folkbokföringsadress.

Uppgifter om tid och plats för passager, liksom foton, lagras hos Transportstyrelsen så länge de behövs för beslut. Det innebär att om du har betalt skatten och inte begärt omprövning, så tas uppgifterna bort. Om du har begärt en omprövning skrivs de uppgifter som är relevanta för ärendet ut och arkiveras i pappersform hos Skatteverket under sex år.

Om ett skattebeslut överklagas, lagras relevanta uppgifter för ärendet hos den instans som behandlar ärendet, till exempel Skatteverket, länsrätten eller annan domstol. Sekretessen kring detaljerade uppgifter om passager gäller även vid behandling hos andra myndigheter än Transportstyrelsen, till exempel vid omprövning eller överklagan.

Det färdas i snitt 130 000 fordon per dygn på Essingeleden. Det är tidvis omfattande trängsel och köer, som även skapar köer i kringliggande vägnät. Stockholmsregionen växer snabbt och framkomligheten minskar på Essingeleden.

Trängselskatt infördes på Essingeleden den 1 januari 2016 för att minska köerna i rusningstrafik och för att få en rimlig trafikmängd.

Betalstationerna på Essingeleden är placerade vid trafikplats Kristineberg samt på av- och påfarterna mot Tranebergsbron på Trafikplats Fredhäll.

Karta som visar var betalstationerna på Essingeleden är placerade

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!