Handledare

Den som vill bli handledare för privat övningskörning måste först bli godkänd som handledare av Transportstyrelsen. Vad som krävs för att bli godkänd som handledare beror på vilken behörighet du vill bli handledare för.

För att bli godkänd som handledare behöver du skicka in en ansökan och uppfylla kraven som handledare. Du kan snabbt och enkelt ansöka om att bli handledare direkt via tjänsten Ansök om handledarskap. Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa en blankett via tjänsten Beställ blankett.

Ansök om handledarskap

Beställ blankett

Tänk på att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med. Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever.

Det är handledaren som är ansvarig och räknas som förare vid övningskörningen.

 

Generella frågor och svar för samtliga behörigheter

  • Du har fyllt 24 år.
  • Din elev har ett giltigt körkortstillstånd*.
  • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
  • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land**. Du ska ha haft behörighet för det fordonsslag som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

* En elev som ska övningsköra för att ta bort villkoret automatväxlat fordon på sitt körkort behöver inte ha något giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl. Detsamma gäller om eleven har B-behörighet och ska övningsköra för utökad B.

** Har du körkort från annat EES-land behöver du skicka in en kopia på ditt körkort. Kopian skickas till: Transportstyrelsen, 701 97, Örebro.

Det beror på vilken behörighet du vill bli handledare för. Du behöver ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.

Om alla krav är uppfyllda och alla handlingar kommit in, tar det i normalfallet två till fyra veckor för att ansökan att bli godkänd.

Om du har en digital brevlåda kommer ditt handledarbevis att skickas dit. Om du inte har en digital brevlåda kommer handledarbeviset att skickas till dig via brev till din registrerade adress. Du kan också se vilka elever du är godkänd som handledare för på Mina sidor.

För att få en kopia av ditt handledarbevis kan du ringa vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81. Om du har en digital brevlåda kommer ditt handledarbevis att skickas dit. Om du inte har en digital brevlåda kommer handledarbeviset att skickas till dig via brev till din registrerade adress. Du kan också se vilka elever du är godkänd som handledare för på Mina sidor.

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir återkallat. Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare. Undantaget är om du blev godkänd som handledare för en elev före den första februari 2012, då gäller handledarbeviset för just den eleven utan tidsbegränsning så länge körkortet inte blir återkallat.

Om elevens körkortstillstånd behöver förnyas under tiden ditt handledarskap gäller, behöver du som handledare inte ansöka igen.

  • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis fortkörning eller kört mot rött ljus
  • om ditt körkort varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av rattfylleri, opålitlighet ur nykterhetssynpunkt eller grova brott
  • om ditt körkort under de senaste tre åren gällt med villkor om alkolås
  • om du redan har giltiga godkännanden för fem elever.

Exempel på när man kan bli handledare efter en återkallelse

Exempel 1: Erik körde mot rött ljus den 1 januari 2023 och hans körkort återkallades i en månad till och med den 1 februari. Hans körkort har även varit återkallat 1 månad under 2021 men det påverkar inte hans möjligheter att bli handledare eftersom att återkallelsetiden inte överstiger 3 månader.

Exempel 2: Maria gjorde sig skyldig till rattfylleri den 1 juni 2019 och hennes körkort återkallades i tolv månader till och med den 1 juni 2020. Hon kan därför bli handledare tidigast den 2 juni 2023.

En handledare kan ha max 5 elever samtidigt.

Man kan häva handledarskap som blev godkända innan den 1 februari 2012. Ett handledarskap som godkänts efter detta datum är giltigt i 5 år, oavsett om eleven tar körkort eller inte. Skulle handledaren få sitt körkort återkallat upphör handledarskapet omedelbart

Om du som är handledare tar betalt för privat övningskörning kan verksamheten betraktas som en trafikskola. Enligt lag måste man ha tillstånd från Transportstyrelsen för att driva en trafikskola.

Eleven får bara övningsköra privat om handledaren är godkänd av oss, annars räknas det som olovlig körning. Förutom böter kan det påverka elevens möjlighet att ta körkort genom att körkortstillståndet kan komma att återkallas.

För att du som elev ska vara säker på att få rätt utbildning, kan du i vår e-tjänst kontrollera att trafikskolan har tillstånd att bedriva sin verksamhet.

Utbildare och provanordnare

Trafikskolan bör alltid erbjuda dig kvitto, men du kan också kontrollera att skolan är godkänd för F-skatt.

Om ditt körkort återkallas är du inte längre handledare för den behörighet som blir återkallad. För att bli handledare igen måste du ansöka på nytt.

Ja, du får vara handledare. Men eftersom handledaren räknas som förare måste bilen vara anpassad så att hen kan ta över körningen vid behov. Det innebär att det fordon ni övningskör med måste ha de anpassningar eller hjälpmedel som krävs enligt handledarens körkort.

Utöver din ansökan behöver du även skicka in en kopia på ditt körkort. Kopian skickas till: Transportstyrelsen, 701 97, Örebro. Glöm inte att skriva med dina kontaktuppgifter.

Nej, för att bli godkänd som handledare behöver eleven ansöka och bli beviljad ett svenskt körkortstillstånd.

Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörning, det innebär att du ska kunna ta över körningen om något händer. Om du har en tillfällig skada, till exempel brutit foten, som gör att du inte kan framföra fordonet själv bör du avvakta med övningskörning.

 

Specifika frågor och svar gällande motorcykel (A1, A2, A)

Det måste ha gått fem år från det att A-begränsad övergick till A. Det innebär att du inte kan tillgodoräkna dig de två åren då du hade A-begränsad.

Ja, antingen genom att vara passagerare på samma MC som eleven eller genom att köra en en egen MC.

Nej, en handledare kan endast övningsköra med en elev vid varje övningskörningstillfälle.

 

Specifika frågor och svar gällande bil (B, BE, B:96.)

Den gäller i fem år från dagen utbildningen genomfördes.

Om du ska vara handledare för personbil och lätt lastbil och inte har en giltig introduktionsutbildning behöver gå du utbildningen för att kunna bli godkänd som handledare. Du behöver inte gå utbildningen ihop med den du ska vara handledare för.

Om du ska ansöka om att bli handledare och du saknar giltigt introduktionsutbildning när du gör ansökan behöver du gå utbildningen på nytt.

Nej. Det är samma introduktionsutbildning för dig som är handledare och för eleven, men ni behöver inte gå vid samma tillfälle.

Ja och för att bli handledare för utökad B-behörighet (B:96) ansöker du om handledarskap för behörighet B.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.