Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för åtgärder och arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen.

Rådet består av chefer för 18 myndigheter, däribland Transportstyrelsen. Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om Miljömålsrådet.

Samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet

Miljömålsrådet har beslutat om en rad åtgärder som de olika myndigheter ska utföra i samverkan. Syftet är att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Här presenteras de avslutade samverkansåtgärder som Transportstyrelsen drivit.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!