Fordon och mobila maskiner

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva undantag från fordonsregler och utfärda typgodkännande.

Produkt/tjänst Avgift
Prövning av ansökan att utses som teknisk tjänst 3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 400 kr
Den som är utsedd att vara teknisk tjänst betalar en årsavgift för handläggning som föranleds av tillståndet 10 500 kr/år
Undantag enligt flexibelt system om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna motorer 2 600 kr
Undantag från krav att tillhandahålla förnybara drivmedel  5 600 kr
Tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon Löpande timtaxa:
1 400 kr
Tillstånd att bedriva försök med längre och tyngre fordonståg Löpande timtaxa:
1 400 kr

Om samma ansökan avser både krav på fordon och krav på motorfordons avgasrening ska dock bara en avgift tas ut.

Produkt/tjänst  Avgift
Undantag från krav på fordon i fordonsförordningen
(2009:211) eller föreskrifter meddelade med stöd av den
3 000 kr
Undantag från krav på motorfordons avgasrening i avgasreningslagen (2011:318), avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen 3 000 kr

Typgodkännande

Transportstyrelsen tar ut avgifter från tillverkare av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.

Typ av avgift Avgift
Inledande bedömning av tillverkare Löpande timtaxa:
1 400 kr
Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring av typgodkännande av fordon grundavgift 3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 400 kr
Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet grundavgift 3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 400 kr
Annan ärendehandläggning som rör typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet  timtaxa:
1 400 kr
Prövning av ansökan om enskilt EU-fordonsgodkännande Löpande timtaxa:
1 400 kr

Godkännande

Typ av avgift Avgift
Godkännande av alkolås 14 400 kr
Ytterligare godkännande hos samma leverantör 3 200 kr

Vid förrättning som utförs utanför Sverige ska avgift, utöver ordinarie avgifter, tas ut för restid och faktiska resekostnader för varje tjänsteman och resa. Avgift för restid tas ut med en löpande avgift på 1 400 kronor per timme för högst åtta timmar per tjänsteman och väg. Avgift för faktiska resekostnader tas ut för transport, boende, traktamente och övriga kostnader som föranleds av förrättningen.
Vid avgiftspliktig verksamhet som utförs i Sverige ingår restid och resekostnader i den ordinarie avgiften. Detta gäller om inget annat anges.

Utöver den löpande avgiften ska vissa utpekade godkännanden också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!