Yrkestrafik avgifter

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har ett sådant tillstånd. Taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd. För att pröva ansökningar om bland annat yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, transporttillstånd eller undantag från regelverken tar Transportstyrelsen ut en avgift.

Produkt/tjänst Avgift
Tillstånd för yrkesmässig trafik  8 500 kr
Tillstånd för yrkesmässig trafik och Internationella gods- eller persontransporter (gemenskapstillstånd) vid samtidig ansökan 8 500 kr
Gemenskapstillstånd när den som ansöker redan har tillstånd för yrkesmässig trafik, eller vid förnyelse av gemenskapstillstånd 1 400 kr 
Tillstånd till linjetrafik inom EES  5 900 kr
Tillstånd till linjetrafik utanför EES  14 200 kr
Förartillstånd för förare från tredje land 4 300 kr
Transportstillstånd för transport av gods
utanför EU/EES
1 500 kr
Internationellt godstrafiktillstånd/
flyttgodstillstånd CEMT
100 kr

Utfärdande av färddeklaration som
kontrolldokument (way-bill och interbus) för

 

1-5 häften:
3 300kr
6-10 häften:
4 900 kr
Fler än 10 häften:
6 500 kr

Tillstånd för biluthyrning 2 500 kr
Tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik 18 000 kr
Tillstånd till taxitrafik 8 500 kr
Ansökan om taxiförarlegitimation 2 700 kr
Förhandsbesked för taxiförarlegitimation 1 700 kr
Tillverkning av taxiförarlegitimation 250 kr
Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation 400 kr
Undantag från föreskrifter om taxiförarlegitimation 1 500 kr
Undantag för föreskrifter om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik 4 300 kr 
Undantag från föreskrifter om yrkesförarkompetens 1 500 kr
Undantag från medicinska krav för innehav
av taxiförarlegitimation
600 kr 
Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen och taxitrafikförordningen, och föreskrifter meddelade med stöd av dessa 2 900 kr

Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring i typgodkännande för färdskrivare eller färdskrivarkort

De avgifterna ska även tas ut för inledande kontroll av tillverkarna

Utöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande

3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 700 kr

Utfärdande av funktionsintyg

Utöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande

Löpande timtaxa:
1 700 kr
Certifikat för tillverkning av kryptiska nycklar,  digitala färdskrivare och färdskrivarkort Årlig avgift på
400 000 kr
Tillverkning av färdskrivarkort 240 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!