EASA SIB 2015-17R1, Unreliable airspeed indication at high altitude/Manual handling at high altitude (uppdaterad 2015-10-16)

EASA rekommenderar att operatörer och träningsorganisationer med flygplan som opererar på höjder överstigande FL300, snarast ska tillse att piloter genomgår teoretisk och praktisk träning när det gäller handhavande på hög höjd. Denna träning ska därefter införlivas i den återkommande utbildningen.

EASA SIB 2015-17R1, Unreliable Airspeed Indication at High Altitude / Manual Handling at High Altitude (uppdaterad 2015-10-16)

Denna SIB refererar också bland annat till tre tidigare publicerade bulletiner:

EASA SIB 2013-05, Manual Flight Training and Operations
EASA SIB 2015-07, Prevention of Hazardous Low Speed at High Altitude Cruise
EASA SIB 2015-13, Safety Management of Flight Operations in Adverse Convective Weather and the Inter-Tropical Convergence Zone

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!