Flygoperativt

Här har vi samlat information som är viktig för dig som privat- eller allmänflygare när det gäller det flygoperativa.

Rapportera flygtid

Du ska rapportera in statistiska uppgifter för ditt luftfartyg. Observera att om luftfartyget inte flugit alls under året ska även detta rapporteras. Rapportera då 0 landningar och 0 flygtimmar i lämplig typ av flygning.

Rapportera luftfartshändelse

Händelserapporterna ligger till grund för Transportstyrelsens statistik- och analysarbete gällande tillbud och olyckor. Händelser inom luftfarten delas in i tillbud, allvarliga tillbud och olyckor (haverier).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!