Wet Lease ut innebär att ett flygbolag hyr ut sitt luftfartyg med besättning och opererar ett annat företags linje.