I ett franchiseförhållande innehar franchisegivaren ett märkesnamn som franchisetagaren får använda sig av mot ersättning. I ett sådant avtal mellan flygföretag torde franchisegivarens kod vara en del av märkesnamnet som franchisetagaren ska och vill använda sig av. Detta kräver inget särskilt godkännande.