Ett företag hyr ut ett luftfartyg utan besättning. Luftfartyget opererar under det företag/AOC som inhyraren (Lessee) har. Dry Lease-out innebär att ett flygföretag hyr ut luftfartyg utan besättning, vilket också innebär att inhyraren får stå för de tillstånd (OL och AOC) som krävs. Ett luftfartyg som Dry Leasas inordnas därför i det inhyrande företagets organisation. Om ett avtal enligt artikel 83 bis finns övertas normalt tillsynsansvaret över luftfartyget av luftfartsmyndigheten i det inhyrande bolagets stat.

Om ett avtal enligt bis 83 saknas med det land som uthyraren avser hyra ut till, kan ett memorandum of understanding (MOU) användas.