Genom en sådan överenskommelse har ett flygföretag tilldelat sig ett visst antal platser på en flygning som utförs av ett annat flygföretag. Det första flygbolaget utställer dock biljetter som om det vore en flygning i egen regi. Normalt använder båda flygbolagen sina prefix på en sådan flygning. Beroende på de ekonomiska villkoren för arrangemanget kan ett blocked space avtal mer eller mindre påminna om ett wet lease avtal. Detta kräver inget särskilt godkännande.