Lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg

I inskrivningsregistret för luftfartyg registreras ägare eller innehavare av luftfartyg.

Registret har till syfte att ge ett sakrättsligt skydd för den egendom som finns registrerad i registret. Genom registret kan exempelvis en köpare av ett luftfartyg eller en finansiär på ett enkelt sätt ta reda på vem som är den rätte ägaren och om luftfartyget besväras av andra rättigheter.

Personuppgifterna i registret kan uppdateras genom uppgifter från Skatteverket. Mottagare av uppgifter i registret är till exempel andra myndigheter, banker, försäkringsgivare, flygplatser och privatpersoner.