ORO.GEN.200 Management system - Ledningssystem:

(a) The operator shall establish, implement and maintain a management system that includes:

 1. clearly defined lines of responsibility and accountability throughout the operator, including a direct safety accountability of the accountable manager;
 2. a description of the overall philosophies and principles of the operator with regard to safety, referred to as the safety policy;
 3. the identification of aviation safety hazards entailed by the activities of the operator, their evaluation and the management of associated risks, including taking actions to mitigate the risk and verify their effectiveness;
 4. maintaining personnel trained and competent to perform their tasks;
 5. documentation of all management system key processes, including a process for making personnel aware of their responsibilities and the procedure for amending this documentation;
 6. a function to monitor compliance of the operator with the relevant requirements. Compliance monitoring shall include a feedback system of findings to the accountable manager to ensure effective implementation of corrective actions as necessary; and
 7. any additional requirements that are prescribed in the relevant Subparts of this Annex or other applicable Annexes.

(b) The management system shall correspond to the size of the operator and the nature and complexity of its activities, taking into account the hazards and associated risks inherent in these activities.

Kärnfunktioner i ett ledningssystem:

 • Accountable manager
  - marknadsför och leder Management System
 • Safety Manager
  - är facilitator som coachar och föreslår utveckling  
 • Safety Review Board
  - regelbundna möten med ledningsgruppen
 • Nominated Persons
  - ansvarar för kärnverksamheter, ska inneha kunskaper om Safety Performance Indicators, SPI, för att kunna mäta verksamheten
 • Compliance Monitor Programme
  - följer upp uppfyllandegrad av regler och standards.

Frågor för Accountable manager att ställa inför Safety Review Board, SRB:

 • Vilka är de största riskerna i vår verksamhet idag?
  - inspel från varje NP-område
 • Hur vet vi det?
  - exempelvis via hazard log med hazard identification och analys
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta?
  - Resurser, tidplan, mätning
 • Hur bedömer vi effekten av vidtagna åtgärder?
  - Var, när, hur

Frågor för Accountable manager att ställa till Compliance monitoring programme:

 • Vilken status är det på vår auditplan?
  - Genomförande, avvikelsehantering, svarstider, avslut m.m.
 • Vilka är de mest kritiska avvikelser vi har?
 • Hur åtgärdas eventuella brister efter audits/kontroller?
  - hur är inställningen och förmågan att åtgärda avvikelser?
  - har vi återkommande avvikelser av samma karaktär?
  - har vi likartade brister inom fler områden?
 • Hur bedömer vi effekten av vidtagna åtgärder?
  - Var, när, hur

Mer information om ledningssystem finner du här