×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Ukraina

EU har ingått ett heltäckande luftfartsavtal med Ukraina. Det bilaterala luftfartsavtalet mellan Sverige och Ukraina tillämpas därför inte längre. För information om innehållet i avtalet mellan EU och Ukraina, se EU-avtal - Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!