Kuwait

Ett luftfartsavtal träffades 2015 mellan Sverige och Kuwait. Avtalet är förhandlat på engelska, därför är texten nedan på engelska .

There is an air service agreement between Sweden and Kuwait from 24 June 1976. A new agreement was initialled on 23 October 2015, but has not yet been signed. It has been approved by the Swedish Government.

Designation principle

Multiple designation.

Traffic rights for airlines designated by Sweden

The designated airlines of Sweden have the right to operate in both directions between points in Sweden via intermediate points to points in Kuwait and points beyond.

The designated airlines are entitled to exercise full 5th freedom traffic rights on intermediate points.

Possibility to enter into co-operative marketing arrangements such as blocked-space or code sharing also with a third Party.

Capacity regime

No specific limitations.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!