Kanada

Ett multilateralt luftfartsavtal mellan EU:s medlemsstater och Kanada undertecknades 2009 och trädde i kraft den 16 maj 2019. Avtalet ersätter de bilaterala avtalen mellan Kanada och EU:s medlemsstater.

Designering

Alla lufttrafikföretag som har en licens utfärdad av en av EU:s medlemsstater anses designerad och har rätt att utöva trafikrättigheter enligt avtalet.

Trafikrättigheter

Avtalet är ett s.k. open sky avtal som ger långtgående trafikrättigheter. EU-lufttrafikföretag får trafikera bakomliggande punkter - punkter inom EU -  mellanliggande punkter – punkter i och inom Kanada – bortomliggande punkter.

Kapacitetsregler m.m.

Avtalet undanröjer alla restriktioner när det gäller linjer, priser och kapacitet.

Wet lease är tillåtet, även med flygbolag från tredje land, om det godkänns av luftfartsmyndigheterna. Det flygbolaget som utför flygningen behöver inte ha underliggande rätt till rutten.

Möjlighet finns att ingå code-share, även med lufttrafikföretag från tredje land.

För mer information, se  länk 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!