Så mycket kostar en ursprungskontroll

Det kostar 1 100 kronor att göra en ansökan.
Om du ansöker med vår e-tjänst
får du den information som du behöver
för att kunna betala direkt.
Du kan då betala innan fakturan kommer.
Vi skickar alltid en faktura,
men har du redan betalat
behöver du inte betala fakturan.

Om du gör ansökan med en blankett
skickar vi en faktura till dig. 

Du kan inte skicka in kontanta pengar
eller checkar till oss.
Du måste betala till Transportstyrelsens särskilda konto
för ursprungskontroll.

Kontakta gärna din bank innan du betalar.
Banken tar ibland ut en extra avgift
för betalningar från utlandet.