De här frågorna vill vi ha svar på i din ansökan om ursprungskontroll:

Är ditt fordon nytt eller begagnat?

Om fordonet har varit registrerat i Sverige
eller i ett annat land tidigare
räknar vi det inte som nytt.

Fakta om fordonet

Fordonets chassinummer eller annat nummer
som kan identifiera fordonet.
Fabrikat, vem har tillverkat fordonet.
Vilket år som fordonet är tillverkat.
Motornummer om fordonet är en motorcykel eller moped.
Hur många kilometer fordonet har kört.
Senaste utländska registreringsnummer.
Senaste land fordonet har varit registrerat i.
Vilken sorts fordon det är, till exempel bil, buss eller motorcykel.
Vilken färg fordonet har.

Vilken sorts import ska du göra?

När du ansöker om ursprungskontroll
ska du berätta vilken sorts import du ska göra.
Du kan välja mellan Annat ändamål,
Eget bruk, Flyttsak, Diplomatfordon,
Arvegods och Returgods.

Annat ändamål

Den vanligaste importen från ett EU-land
kallas Annat ändamål.
Det finns inga regler som säger hur många fordon
du kan importera med Annat ändamål,
men fordonet måste uppfylla alla tekniska krav
och miljökrav.

Eget bruk

Import för eget bruk betyder
att du kan slippa vissa krav
när fordonet ska registreringsbesiktas.
När du ansöker om Eget bruk
ska du ha blivit ägare till fordonet
när du har varit utomlands.

Flyttsak

Om du flyttar från ett annat land till Sverige
med ditt fordon
ska du ansöka om flyttsak.
Du ska ha ägt och använt ditt fordon utomlands
i minst 12 månader
för att få ansöka om flyttsak.

Diplomatfordon

Om en person har så kallad diplomatstatus i Sverige
kan personen föra in diplomatfordon till Sverige.

Arvegods

Arvegods kan du ansöka om
om du har ärvt fordonet av en person
som bodde i ett annat land.

Returgods

Returgods kan du skriva
om fordonet först har varit registrerat i Sverige
men sedan varit registrerat i ett land utanför EU.
Tullverket måste godkänna fordonet som returgods.