2013

120 författningar.
TSFS 2013:6
Luftfart , OPS
I kraft 2013-05-03 Upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:92
TSFS 2013:16
Luftfart , PEL
I kraft 2013-04-08 Upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:14
TSFS 2013:17
Luftfart , PEL
I kraft 2013-04-08 Upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:15
TSFS 2013:23
Luftfart , GEN
I kraft 2013-04-08
TSFS 2013:25
Luftfart , PEL
I kraft 2013-04-08 Upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:25
TSFS 2013:41
Vägtrafik
I kraft 2013-06-01
TSFS 2013:46
Luftfart , GEN
I kraft 2013-10-01 Upphävd 2019-06-01 genom TSFS 2019:36
TSFS 2013:48
Sjöfart , Sjöfartsskydd
I kraft 2013-07-01
TSFS 2013:49
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2013-07-01 Upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:88
TSFS 2013:62
Luftfart , ANS
I kraft 2013-08-01
TSFS 2013:70
Luftfart , GEN
I kraft 2014-01-01 Upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:54
TSFS 2013:71
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2014-01-01 Upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:55
TSFS 2013:72
Vägtrafik
I kraft 2014-01-01 Upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:56
TSFS 2013:76
Vägtrafik
I kraft 2013-10-15 Upphävd 2019-07-01 genom TSFS 2019:49
TSFS 2013:79
Luftfart , SEC
I kraft 2013-11-30 Upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1
TSFS 2013:97
Sjöfart , Transport av last
I kraft 2014-01-01 Upphävd 2019-08-01 genom TSFS 2019:56
TSFS 2013:105
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2013-11-30 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2013:106
Sjöfart , Transport av last
I kraft 2014-01-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:66