Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

5 nyhetsartiklar

Transportstyrelsens nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder

Transportstyrelsen har nyligen släppt föreskrifter för transportsektorn, TFSF 2022:14 om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn. Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2022 och gäller alla fyra transportslag.

Publicerades 2022-05-05

MSB:s nya föreskrifter om identifiering och anmälan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat uppdaterade föreskrifter för identifiering och anmälan för NIS-leverantörer (MSBFS 2021:9 om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster) som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Publicerades 2022-05-05

NIS konferens 2022

MSB som samordnande myndighet arrangerar NIS-konferenser under 2021, 2022 och 2023 för de aktörer inom privat och offentlig sektor som omfattas av NIS-direktivet. Konferensen ska bidra till ökad kunskap och samverkan mellan NIS-leverantörer och tillsynsmyndigheter som omfattas av NIS-regleringen.

Publicerades 2022-05-05

Förslag till nytt NIS-direktiv (NIS 2.0)

Under hösten 2020 publicerade Kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Rådet har behandlat frågan sedan i maj 2021 och nu ligger saken hos Parlamentet.

Publicerades 2022-05-05

Förändrat säkerhetsläge med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget uppmanar vi alla verksamhetsutövare att se över sin informationssäkerhet och sitt säkerhetsskydd. 

Publicerades 2022-03-04