Aktuellt inom NIS

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

8 nyhetsartiklar

NIS konferensen 2023 anordnas den 10 maj

2023 års NIS-konferens är den tredje i ordningen och kommer till stor del att ägnas åt NIS 2. Det nya direktivet innehåller många nyheter och som deltagare på konferensen får du möjlighet att fördjupa dig i den nya regleringen. Sveriges främsta experter på NIS kommer att finnas på plats på Clarion Sign i Stockholm.

Publicerades 2023-02-01

Polisanmälan av IT-incidenter som orsakats av angrepp

På regeringens uppdrag vidarebefordrar MSB från och med 1 oktober 2022 de notifieringar och ifyllda formulär som rapporteras in till MSB, och som innehåller beskrivningar av incidenter som kan antas ha sin grund i en brottslig handling, till Polismyndigheten där en polisanmälan kan komma att upprättas. Syftet är att öka andelen polisanmälda it-brott och öka möjligheten att klara upp fler brott.

Publicerades 2022-10-06

Utlysningar inom EU-programmet DIGITAL Cybersecurity

Den 15 november öppnar utlysningar inom EU-programmet DIGITAL Cybersecurity. Utlysningarna är öppna 15 november 2022 – 15 februari 2023.

Publicerades 2022-10-06

Transportstyrelsens nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder

Transportstyrelsen har nyligen släppt föreskrifter för transportsektorn, TFSF 2022:14 om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn. Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2022 och gäller alla fyra transportslag.

Publicerades 2022-05-05

MSB:s nya föreskrifter om identifiering och anmälan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat uppdaterade föreskrifter för identifiering och anmälan för NIS-leverantörer (MSBFS 2021:9 om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster) som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Publicerades 2022-05-05