Aktuellt inom NIS

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

10 nyhetsartiklar

Cybersäkerhetskollen 2024 lanserad

Alla samhällsviktiga verksamheter berörs av krav på informations- och cybersäkerhet. Det förändrade säkerhetspolitiska läget gör dessutom arbetet viktigare än någonsin.

Publicerades 2024-04-08

Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att föreslå nödvändiga ändringar av svensk lag för att NIS2-direktivet ska kunna genomföras

Den 23 februari 2023 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå de ändringar av svensk lag som är nödvändiga för att EU:s NIS2-direktiv och CER-direktiv ska kunna genomföras.

Publicerades 2024-03-12

Vägledning för dig som arbetar utifrån NIS-direktivet inom transportsektorn

Syftet med vägledningen är att stödja de verksamhetsutövare som träffas av NIS-direktivet i deras informationssäkerhetsarbete. Den visar exempel på hur en organisation kan arbeta med de olika kraven utifrån våra NIS föreskrifter (TSFS 2022:14).

Publicerades 2023-05-09

NIS konferensen 2023 anordnas den 10 maj

2023 års NIS-konferens är den tredje i ordningen och kommer till stor del att ägnas åt NIS 2. Det nya direktivet innehåller många nyheter och som deltagare på konferensen får du möjlighet att fördjupa dig i den nya regleringen. Sveriges främsta experter på NIS kommer att finnas på plats på Clarion Sign i Stockholm.

Publicerades 2023-02-01

Polisanmälan av IT-incidenter som orsakats av angrepp

På regeringens uppdrag vidarebefordrar MSB från och med 1 oktober 2022 de notifieringar och ifyllda formulär som rapporteras in till MSB, och som innehåller beskrivningar av incidenter som kan antas ha sin grund i en brottslig handling, till Polismyndigheten där en polisanmälan kan komma att upprättas. Syftet är att öka andelen polisanmälda it-brott och öka möjligheten att klara upp fler brott.

Publicerades 2022-10-06