Förarutbildning

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen kontrollerar de som bedriver förarutbildning enligt körkortslagen (1998:448),  lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Avgifter för tillsyn

Den som bedriver förarutbildning betalar en årlig avgift för Transportstyrelsens tillsyn. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en grundavgift baserad på typ av tillstånd. Den andra delen är en tilläggsavgift som är baserad på antal personer som utbildar. 

Den som både bedriver förarutbildning och anordnar kunskapsprov för förarbevis betalar bara en tilläggsavgift. Avgiften baseras på det sammanlagda antalet personer som utbildar och får förrätta kunskapsprov.

Grundavgift

Typ av behörighet eller tillståndÅrlig avgift
Trafikskolor. behörighet A1, A2, A 2 200 kr
Trafikskolor, behörighet B, BE 2 200 kr
Trafikskolor. behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE 2 200 kr
Moped klass 1, behörighet AM 2 200 kr
Riskutbildning =
Behörighet A del 1 2 200 kr
Behörighet A del 2 2 200 kr
Behörighet B del 1 2 200 kr
Behörighet B del 2 2 200 kr
Förarbevis =
moped klass 2 2 200 kr
snöskoter 2 200 kr
terränghjuling 2 200 kr
Introduktionsutbildning =
Introduktionsutbildning 2 200 kr
Yrkesförarkompetens =
Godstransporter 2 200 kr
Persontransporter 2 200 kr
Tilläggsavgift  
Antal utbildare Årlig avgift
per utbildare i intervall 1-24 1 500 kr
per utbildare i intervall 25-49 1 000 kr
per utbildare i intervall 50- 500 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!