Registerhållning

En registerhållningsavgift tas ut för registerhållning av varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret. Registerhållnings­avgiften tas ut för samtliga svenskregistrerade luftfartyg oavsett om de är luftvärdiga eller inte.

Den som är registrerad som ägare till luftfartyget i luftfartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser är betalnings­skyldig för registerhållningsavgiften. För ett luftfartyg där en anteckning har gjorts i enlighet med 9 § förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. tas ingen registerhållningsavgift ut.

Typ av avgiftÅrsavgift i kr/luftfartyg

Registerhållningsavgift för registerhållning av svenskregistrerade luftfartyg i luftfartygsregistret

600 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!