Vilka regler gäller för undantag från trängselskatt för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om att undanta ett fordon från skatteplikt hos Skatteverket .
Ansökan om befrielse från trängselskatt

Blanketten kan du även beställas via vår kundtjänst på nummer 0771-29 29 29.

Observera att undantaget från skatteplikt gäller så länge som parkeringstillståndet är giltigt. Om ditt fordon var undantaget skatteplikt under försöket med trängselskatt kan det fortfarande gälla. Kontrollera därför giltighetstiden på ditt beslut från Skatteverket (Trängselskatt - befrielse från skatteplikt) innan du lämnar in en ny ansökan.

Om du har bytt fordon sedan försöket med trängselskatt avslutades, behöver du sannolikt ansöka på nytt. Inget läkarintyg krävs vid ansökan, däremot en kopia på framsidan av parkeringstillståndet. Personen får vid ansökan bestämma sig för vilket fordon som ska vara undantaget. Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två fordon från skatteplikt.

Vid färd i något annat fordon tas trängselskatt ut. Det finns inget krav på att den rörelsehindrade själv ska äga fordonet i fråga.