Grunderna för STFS

Här får du veta vad du behöver veta för att kunna lämna in trafikföreskrifter.

Ansvar för STFS ligger hos Transportstyrelsen. Alla dokument och rutinbeskrivningar har inte ändrats för att spegla detta. Texten i vissa dokument pekar fortfarande på den tidigare ansvariga myndigheten: Vägverket. Tas hänsyn till detta fungerar dock anvisningar och instruktioner tills vidare alldeles utmärkt. Under den pågående översynen av dokumenten kommer texten att rättas till.

Ytterligare information och användarstöd kan fås genom att kontakta oss.

Styrande och stödjande dokument

Textmallar (MS word) för trafikföreskrifter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!