Grunderna för STFS

Här får du veta vad du behöver veta för att kunna lämna in trafikföreskrifter.

Ansvaret för STFS ligger hos Transportstyrelsen. Än så länge har inte alla dokument och rutinbeskrivningar ändrats för att spegla det. Texten i vissa dokument pekar fortfarande på den tidigare ansvariga myndigheten: Vägverket. Om hänsyn tas till detta fungerar anvisningar och instruktioner tills vidare alldeles utmärkt. Dokumenten kommer efter hand att ses över och texten uppdateras.

Ytterligare information och användarstöd kan fås genom att kontakta oss.

Styrande och stödjande dokument

Textmallar (MS word) för trafikföreskrifter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!