Bränsleförbrukning och utsläppsdata

Uppgifter om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar ska i första hand grundas på EU-gemensamma värden baserat på lagstiftning för typgodkännande s.k. certifieringsvärden. I avsaknad av detta ska allmänt vedertagna testförfaranden användas eller resultat från tester som utförts för den berörda myndigheten eller, i avsaknad av detta, information från tillverkaren. För lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) finns det certifieringsvärden att tillgå.

Sedan den 1 januari 2019 ska koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning bestämmas och deklareras för nya lastbilar av de vanligaste fordonsgrupperna inom ramen för typgodkännandet. Utsläppen beräknas med programvaran VECTO som ger ett viktat koldioxidvärde baserat på simuleringar. Metoden har tagits fram för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra utsläpp från fordon från olika tillverkare och för att samhället ska kunna ställa utsläppskrav. Arbete pågår för att utveckla regelverket och programvaran VECTO för att även appliceras på flera fordonsgrupper av tunga fordon.

Under 2019 introducerades även krav på minskade koldioxidutsläpp från nya lastbilar. Förordningen innebär krav på fordonstillverkare att säkerställa att de genomsnittliga utsläppen från alla deras nya fordon som deklarerar koldioxidutsläpp lever upp till mål om minskade koldioxidutsläpp. Målen är uttryckta som en procentuell minskning i förhållande till en referensperioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020.


Läs mer om Hållbarhetskriterier för Tunga fordon | Upphandlingsmyndigheten som också kan användas för att ställa miljökrav för tunga fordon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!