Medicinska PM

Här kan du läsa PM som rör trafikmedicin och körkort.

Aktuell information

Nya regler om körkort och diabetes

Alkoholmarkörer PEth och CDT

PM om alkoholmarkörer PEth och CDT

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!