Medicinska PM

Här kan du läsa PM som rör trafikmedicin och körkort.

Aktuell information

Nya regler om körkort och diabetes

Alkoholmarkörer PEth och CDT

PM om alkoholmarkörer PEth och CDT

Tidigare information

Den tidigare informationen som fanns under Medicinska PM har tagits bort på grund av att informationen till viss del har blivit inaktuell. Det gäller PM ”Kan PEth ersätta CDT?” och PM om möjligheten att genom urinprov undersöka om ett CDT-värde kan vara förhöjt av annan orsak än hög alkoholkonsumtion.

Även länken till dokumentet ”Provtagningar vid läkarintyg” som handlade om hårprover, PEth och CDT har tagits bort av samma anledning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!