Om polisen tar ditt körkort

Polisen ska omhänderta ditt körkort om du gör dig skyldig till ett brott eller förseelse och det är troligt att ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen.

Det gäller till exempel vid

  • rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik
  • smitning från olycksplats
  • trafikbrott som fortkörning, kört mot rött, inte stannat för stopplikt, hållit för kort avstånd till bil framför.

Vad händer nu?

Polisen skickar inom 48 timmar ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen.

Polisens beslut kan inte överklagas, men vi ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Vi kommer att kontakta dig så att du får möjlighet lämna dina synpunkter i ett yttrande innan vi tar ett beslut.

Frågor om böter, erkännande eller förnekande av förseelsen, handläggs av polis och åklagare. Om du godkänt och skrivit på ett ordningsföreläggande så är den delen redan avklarad.

Om ditt körkort återkallas bestämmer vi en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden är den tid som ditt körkort ska vara återkallat. Tiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader. Hur lång tid du blir utan körkort beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken.

Läs mer om återkallat körkort.

Om du är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du ansöka om körkort med villkor om alkolås.

Läs mer om alkolås efter rattfylleri.

Medgivande att köra under 48 timmar

Om polisen har gett dig ett medgivande att köra under 48 timmar anses all körning därefter som olovlig körning, även om Transportstyrelsen inte hunnit fatta något beslut i körkortsfrågan. Medgivandet kan inte förlängas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!