Om polisen tar ditt körkort

Polisen ska omhänderta ditt körkort om du gör dig skyldig till ett brott eller förseelse och det är troligt att ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen.

Det gäller till exempel vid

  • rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik
  • smitning från olycksplats
  • trafikbrott som fortkörning, kört mot rött, inte stannat för stopplikt, hållit för kort avstånd till bil framför.

Om ditt körkort redan har blivit återkallat kan du läsa mer om vad som gäller vid återkallelse av körkort här.

Informationen som nämns på denna sida gäller även förarbevis och körkortstillstånd.

Frågor och svar om polisen har tagit ditt körkort

Polisen skickar inom 48 timmar ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Vi utreder om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig och innan vi tar beslut kommer vi att skicka en underrättelse inför beslut så att du får möjlighet att lämna dina synpunkter i ett yttrande.

I samband med att ditt körkort blir omhändertaget kan du få du information om att du kan ringa till Transportstyrelsen om du har frågor om ditt körkort. Det är viktigt att veta att vi inte kommer att kunna svara på frågor som till exempel:

  • Hur lång tid kommer mitt körkort att bli återkallat?
  • Jag har behov av mitt körkort i jobbet, kan ni skynda på mitt ärende?

Läs igenom de frågor och svar som finns på denna sida, det är samma information som vi kan ge till dig om du ringer in.

Vi hanterar dessa ärenden skyndsamt, men vi gör en personlig prövning i varje enskilt fall, vilket innebär att vi inte kan uppskatta en tid. Beroende på förseelse kan vi till exempel behöva rekvirera fler handlingar från Polisen eller andra myndigheter vilket gör att tiden kan variera beroende på om vi behöver rekvirera och handläggningstid hos andra myndigheter.

Vi rekommenderar att du avvaktar tills dess att du får hem underrättelsen inför beslut, som kommer att skickas via brev till din registrerade adress. I underrättelsen kommer du att få information om vad som gäller för ditt ärende och hur du ska gå tillväga för att lämna dina synpunkter i ett eventuellt yttrande.

Från att vi skickar underrättelse inför beslut har du 14 dagar på dig att skicka in ett eventuellt yttrande.

Ja, om det inte framgår i yttrandet att det kommer att kompletteras med mer uppgifter inom yttrandetiden.

Nej, vi gör en enskild prövning i varje enskilt fall. Om ditt körkort återkallas bestämmer vi en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden är den tid som ditt körkort ska vara återkallat. Tiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader. Hur lång tid du blir utan körkort beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken.

Nej, det handläggs av polis och åklagare. Om du godkänt och skrivit på ett ordningsföreläggande så är den delen redan avklarad.

Nej, polisens beslut kan inte överklagas men vi utreder om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Du kan heller inte överklaga böter, erkännande och förnekande av förseelser till Transportstyrelsen då det hanteras av polis och åklagare.

Nej, Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det får anses klarlagt att förfarandet vid körkortsåterkallelse som grundas på en fällande dom – eller ett motsvarande avgörande – avseende trafikbrott inte är att se som ett nytt straffrättsligt förfarande.

Medgivande att köra under 48 timmar

Om polisen har gett dig ett medgivande att köra under 48 timmar anses all körning därefter som olovlig körning, även om Transportstyrelsen inte hunnit fatta något beslut i körkortsfrågan. Medgivandet kan inte förlängas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.