Om polisen tar ditt körkort

Polisen ska omhänderta ett körkort om körkortshavaren gör sig skyldig till en sådan trafikförseelse att det är troligt att körkortet kommer att återkallas av Transportstyrelsen.

Det gäller vid

  • rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik
  • smitning från olycksplats
  • trafikbrott som fortkörning, kört mot rött, inte stannat för stopplikt, hållit för kort avstånd till bil framför, med mera.

Vad händer nu?

Polisen skickar inom 48 timmar ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen.

Polisens beslut kan inte överklagas, men Transportstyrelsen ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka. Vi kommer att kontakta dig så att du får möjlighet lämna dina synpunkter i ett yttrande.

Frågor om böter, erkännande eller förnekande av förseelsen, handläggs av polis och åklagare. Om du godkänt och skrivit på ordningsföreläggandet så är denna del redan avklarad.

Om ditt körkort återkallas bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid på ditt körkort. Tiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader. Hur lång tid du blir utan körkort beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken.

Om du är misstänkt för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du ansöka om körkort med villkor om alkolås.

Läs mer om alkolås efter rattfylleri.

Om polisen har gett dig ett medgivande att köra under 48 timmar anses all körning därefter som olovlig körning, även om Transportstyrelsen inte hunnit fatta något beslut i körkortsfrågan. Medgivandet kan inte förlängas.