Vad händer efter det att polisen omhändertagit mitt körkort?

Inom 48 timmar skickar polisen omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. Så fort ärendet kommer in skickar vi en underrättelse till dig där du får möjlighet att yttra dig. Yttrandet skickar du tillbaka till oss, och sen fattar en utredare beslut i ditt ärende.

Läs mer vad som händer om polisen omhändertar ditt körkort.