Frågor och svar - Återkallat körkort

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om återkallat körkort.

Du kan läsa mer på sidan Förlorat körkort.

Inom 48 timmar skickar polisen omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. Så fort ärendet kommer in skickar vi en underrättelse till dig där du får möjlighet att yttra dig. Yttrandet skickar du tillbaka till oss, och sen fattar en utredare beslut i ditt ärende.

Läs mer vad som händer om polisen omhändertar ditt körkort.

Om spärrtiden är kortare än ett år kan du oftast få tillbaka körkortet utan körkortsprov (kunskapsprov och körprov). När spärrtiden är längre än ett år måste du alltid göra ett nytt körkortsprov.

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Enligt lag krävs det ett giltigt körkortstillstånd och ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Det finns dock fall som inte kräver godkänt förarprov.

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Ja, du kan ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden löpt ut. Men ansökan kan beviljas tidigast två månader innan spärrtiden löpt ut.

Läs mer om nytt körkort efter återkallelse.

Ja, om det nya körkortet är utfärdat är du behörig, bara du kan legitimera dig. Du kan se om ditt körkort utfärdats genom att logga in på Mina sidor.

Du kan även kontakta vår kundtjänst för körkort på 0771 - 81 81 81 för att kontrollera om vi har beslutat att tillverka ditt körkort.

Ja, godkännandet som handledare upphör att gälla om körkortet återkallas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!