TSFS 2017:4
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå

Författningen upphävd 2019-01-01 genom TSFS 2017:4

Om de villkor som anges i dessa föreskrifter uppfylls får fordonståg vars längd uppgår till högst 30,0 meter, lasten inräknad, föras på utpekade vägar mellan Överkalix och Piteå trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

Grundform

TSFS 2017:4

I kraft 2017-03-01. PDF 321 kB