Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

2023-12-01

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:64.

Bakgrund

IMDG-koden (the International Maritime Dangerous Goods Code) är en internationellt tvingande överenskommelse för transport av förpackat farligt gods till sjöss, som ges ut i reviderad form vartannat år. En ny resolution, MSC.501(105), med ändringar till IMDG-koden, version 41, antogs den 28 april 2022. 

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:64 
    Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av författningen är ni välkomna att kontakta:

Helena Ragnarsson, handläggare
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se 
010-495 33 22

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Beställning av IMDG-koden

Här kan du beställa IMDG-koden.

Här kan du läsa mer om IMDG-koden.