Pågående regelarbete

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97 och TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002, och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

Publicerades 2024-05-21

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart.

Publicerades 2024-03-12

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg.

Publicerades 2024-03-12

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med att ta fram en ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

Publicerades 2024-03-05

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med att ta fram en ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2024-02-15