Miljö

Här hittar du de regler för miljö som beslutats av Transportstyrelsen.

TSFS-nr Författningsrubrik I kraft
2010:96

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

 

Ändrad genom:

TSFS 2011:1

TSFS 2012:13

2010-07-01

 2011-02-16
2015-04-01