Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

2023-11-20

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Ta del av ändringen:

  • TSFS 2023:62 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart