Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

2023-06-30

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:38.

Ikraftträdande

Ändringsförfattningen träder i kraft den 1 augusti 2023.

Ta del av författningen

  • TSFS 2023:38 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Sara Lindén, gruppledare
sara.linden@transportstyrelsen.se
010-495 50 56

Jessica Henriksson, sakkunnig
jessica.henriksson@transportstyrelsen.se
010-495 37 28

Eric Elander Duque, jurist
eric.elanderduque@transportstyrelsen.se
010-495 32 34