Tillstånd för flygplatser

Årsavgift för godkända flygplatser med ett gemensamt certifikat för flygplatsoperatör och flygplats ska tas ut enligt följande tabell.

Avgiften baseras på en beräkning av medelvärdet av det årliga antalet passagerare under de fem senaste kalenderåren. Flygplatser som någon gång under kalenderåret har eller kommer att ha linje- eller chartertrafik, ska betala den avgift som tas ut av flygplatser med linje- eller chartertrafik.

Bankod, flygplats Avgift i kr för flygplatser
med linje- eller chartertrafik
Avgift i kr för flygplatser
utan linje- eller chartertrafik
4E (över 10 milj. passagerare) 236 000 —   

4E (upp till 10 milj. passagerare)

140 000 93 000
4C/D 96 000 57 000
3 56 000 40 000
2 44 000 28 000
1 33 000 22 000

Årsavgifter för godkända helikopterflygplatser tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Helikopterflygplats Avgift i kr
Helikopterflygplats utan instrumentprocedur 28 900
Helikopterflygplats med instrumentprocedur 32 300

För godkännande av flygplats med två separata certifikat, ett för flygplatsoperatören och ett för flygplatsen, och ändring av godkännande ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap 7 §. Årsavgift för godkända flygplatsoperatörer med två separata certifikat ska tas ut enligt följande tabell.

Flygplatsoperatör som driver Årsavgift (kr)
2 instrumentflygplatser 250 000
3 instrumentflygplatser 311 000
4 instrumentflygplatser 373 000
5 instrumentflygplatser 437 000
6 instrumentflygplatser 504 000
7 instrumentflygplatser 572 000
8 instrumentflygplatser 642 000

 

För tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Undantag av markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten

För prövning av ansökan om undantag från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan om att markera föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!