Flygplatsstatistik

Transportstyrelsens statistik omfattar alla svenska flygplatser där det bedrivs linjefart och/eller chartertrafik - statliga, kommunala och privata.

Den redovisningsprincip som Transportstyrelsen följer är att redovisa antal passagerare, start/landning etc. till/från nästkommande eller närmast föregående destination som som inte nödvändigtvis är densamma som slutdestinationen.

Det innebär att en linje som startar på en inrikes flygplats och vars slutdestination är en utrikes flygplats, men som mellanlandar på en inrikes flygplats (för att ta ombord nya passagerare) redovisas som en inrikes flygning, och passagerarna redovisas således som inrikes passagerare.

Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post

Summa samtliga

flygplatser

Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats Landningar Passagerare Frakt Post

Summa samtliga

flygplatser

Landningar Passagerare Frakt Post
Per flygplats   Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga
flygplatser
 Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Per flygplats   Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga
flygplatser
 Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Per flygplats   Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Summan av samtliga
flygplatser
 Landningar  Passagerare  Frakt  Post
Per flygplats

Landningar

Passagerare

Frakt

Post 

Summan av samtliga
flygplatser

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

Per flygplats

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

 

Summan av samtliga
flygplatser

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil 

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser
PDF-fil

 

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

 

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats
PDF-fil
Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil
Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

 

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil 

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Vi beklagar att vi p g a systemproblem endast har publicerat statistik för 2005 för de icke statliga flygplatserna. För statistik på de statliga flygplatserna för 2005 hänvisar vi till Swedavia. Statistiken för nedanstående flygplatser omfattar antal passagerare, landningar, frakt och post (pdf-filer).

Kontaktpersoner flygplatsstatistik

Anders Johansson 

Håkan Brobeck

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!