Seminarium AOC hkp, SPO (alla) och Statsluftfart, 2022-12-01

Seminarium för AOC helikopter, SPO flygplan och helikopter och Statsluftfart genomfördes i Kista torsdagen den 1 december 2022.

Vi erbjöd även möjligheten att delta via Skype.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!