Batteridrivna produkter och reservbatterier

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om batteridrivna produkter och reservbatterier. 

Produkt Incheckat bagage Handbagage Godkännande från flygbolaget
Bilbatteri Nej Nej N/A
Batteri i joniserande brandvarnare Ja Ja Nej
Utrustning som kan generera extrem värme Ja *1) Ja*1) Nej
Litiumjonbatterier i utrustning  på max 100Wh och litiummetalbatterier som innehåller max 2g litium

Ja*2)

 

 Ja

  

Nej

Lösa litiumjonbatterier, inkl. powerbanks, på max 100Wh eller litiummetalbatterier som innehåller max 2g litium

Nej

Ja*3)

Nej

Litiumjonbatterier i utrustning  på 100Wh-160Wh och litiummetalbatterier  i medicinsk utrustning som innehåller mellan 2g-8g litium

Ja*2)

 Ja 

Ja

Lösa litiumjonbatterier, inkl. powerbanks, på 100Wh-160Wh och litiummetalbatterier  i medicinsk utrustning som innehåller mellan 2g-8g litium 

Nej

Ja, max 2st*3) batterier Ja

 Litiumbatterier över 160Wh 

Nej 

Nej N/A

Bagage som är utrustat med ett/flera litiumbatterier på mer än 2.7Wh eller 0,3g litium

Nej

Ja Nej
Bärbar elektronisk utrustning som innehåller  läckagesäkert vätskebatteri Ja*4) Ja*4) Nej
Extra läckagesäkert vätskebatteri ej över 12V och 100Wh Ja, max 2 batterier Ja, max 2 batterier  Nej

Bränsleceller till bärbar utrustning, t.ex
kameror, bärbar dator, telefon 

Nej  Ja*5)  Nej

Extra bränslecellspatron

Ja,max*5) 
2 patroner

Ja, max*5) 
2 patroner

 Nej

*1) Batteridrivenutrustning som kan generera extrem värme och orsaka brand får transporteras på flyg under vissa förutsättningar. Tänk på att packa den värmeproducerande delen och batteriet var för sig. Alla batterier ska förpackas var för sig för att förhindra kortslutning.

*2) Om utrustning ska checkas in så måste den vara avslagen (inte i viloläge) och åtgärder måste vidtas för att säkerställa att den inte kan startas av misstag. Utrustningen måste även skyddas/packas så att den inte kan skadas under normal transporthantering.

*3) Extra litiumbatterierna får endast medföras i handbagaget och ska förvaras i originalförpackningen eller vara skyddade mot kortslutning. Om man förpackar batterierna själv, ska polerna vara skyddade t.ex. genom tejpning av + och - polerna. Varje batteri ska packas var för sig.

*4) Måste uppfylla kraven i särbestämmelse A67 (för info om A67 kontakta det flygbolag som ni ska resa med). Batteriet får vara på max 12 volt och 100Wh. Utrustningen ska skyddas så att den inte startas oavsiktligt. Batteriet ska förvaras i originalförpackningen eller vara skyddade mot kortslutning. Om man förpackar batterierna själv, ska polerna vara skyddade t.ex. genom tejpning av + och - polerna.

*5) Bränslecellspatroner får endast innehålla brandfarlig vätska, korrosiv substans, brandfarlig gas i vätskeform, vattenreaktiv substans eller väte i metallhydrid. Påfyllning av bränsleceller ombord på flygplanet är inte tillåtet, det är tillåtet att installera reservpatron i utrustningen.

Bränslecellen får inte innehålla mer än:

  • för vätska 200mL
  • fast ämne 200gram
  • för gas i vätskeform:
    - 120mL för icke-metall bränslecellspatroner
    - 200mL för metall bränslecellspatroner
  • för väte i metallhydrid, bränslecellspatronen får inte innehålla en volym som är större än 120mL

Bränslecellspatroner måste uppfylla särbestämmelse A162 (för info om A162 kontakta det flygbolag som ni ska resa med).

Kontakten mellan en bränslecell och ett integrerat batteri ska uppfylla kraven i standard IEC PAS 62282-6-1 (Upplaga 1). Bränsleceller som är avsedda endast för laddning av ett batteri i anordningen är förbjudna.

Bränslecellerna ska vara av en sådan typ att de inte laddar batterierna när den bärbara elektriska anordningen inte är i användning. Bränslecellen ska ha en permanent markering som utförts av tillverkaren: "APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY"

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!