Batteridrivna rullstolar

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om batteridrivna rullstolar. 

Batteridrivna rullstolar eller andra liknande hjälpmedel som används av passagerare vars rörlighet är begränsad på grund av funktionsnedsättning, hälsa eller ålder eller tillfällig funktionsnedsättning får transporteras på flyg i incheckat bagage. Du behöver ett godkännande från flygbolaget.

Batterier med vätska som är läckagetäta

Läckagesäkert vätskebatteri eller ett batteri som uppfyller särbestämmelse A123 eller A199 i ICAO-TI, i enlighet med följande villkor:

 • De läckagesäkra vätskebatterierna ska uppfylla kraven i särbestämmelse A67 i ICAO-TI eller kraven för vibrations- och tryckskillnadstestet i förpackningsinstruktion 872.
 • Batteriet ska vara ordentligt monterat på utrustningen.
 • Batteriets poler är skyddade mot kortslutning (t.ex. inkapslade i batterihöljet); och
 • Elströmkretsarna är isolerade;
 • Om rullstolen eller liknande hjälpmedel är konstruerade så att batteriet kan tas loss av användaren:
  - ska batteriet tas loss och medföras som incheckat bagage.
  - batteripolerna måste vara skyddade mot kortslutning och
    batteriet ska packas i en kraftig förpackning för transport
    i flygplanets lastutrymme.
 • Ett reservbatteri får tas med.

Batterier med vätska som inte är läckagetät

Förutsatt att rullstolen eller liknande hjälpmedel kan lastas, stuvas, säkras och lossas i upprätt läge och att batteripolerna är skyddade mot kortslutning (t.ex. genom att vara inneslutna i en batterilåda) och batteriet ordentligt monterat på utrustningen. Om utrustningen inte kan lastas enligt ovan måste batteriet tas bort och sedan hanteras som incheckat bagage utan begränsningar.

Det borttagna batteriet måste transporteras i en kraftig förpackning enligt följande: 

 1. Förpackningen ska vara läckagetät, ogenomtränglig för läckande batterisyra och skyddad mot skadepåverkan.
 2. Batteriet måste vara skyddat mot kortslutning, säkrat i upprätt läge och omslutet av lämpligt absorberande material i tillräcklig mängd. Batteriet bör också, om möjligt, förses med spillskyddade ventilationslock.
 3. Dessa förpackningar ska vara märkta "Battery, wet with wheelchair" eller "Battery, wet, with mobility aid" och etiketteras med "Corrosive" och riktningspilar.

Med litium-jon-batterier

 1. Batterierna måste vara av en typ som godkänts i enlighet med UN Manual of Test and Criteria.
 2. Batteripolerna måste vara skyddade mot kortslutning (t.ex. genom att vara inneslutna i en batterilåda) och ordentligt monterade på utrustningen.
 3. De elektriska strömkretsarna ska vara isolerade.
  Om rullstolen eller liknande hjälpmedel är konstruerade så att batteriet kan tas loss av användaren:
  - ska batteriet tas loss och medföras som handbagage.
  - batteripolerna måste vara skyddade mot kortslutning
    och batteriet ska skyddas mot skador (t.ex. genom att
    placera den i en skyddspåse).
  - batteriet ska tas loss enligt tillverkarens eller användarens
    instruktioner.
  - batteriet får vara på högst 300Wh
  - ett extra batteri får med max 300Wh eller två extra batterier
    på högst 160Wh på varje. 
Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål. Kontrollera gärna med ditt flygbolag för mer information. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!