Säkerhetskontroll

Vid alla utrikes- och inrikesflygningar måste du passera en säkerhetskontroll. Där blir ditt handbagage genomlyst och du får passera genom en metalldetektorbåge. För dig som har rörelsehjälpmedel eller har mediciner med dig ombord kan kontrollerna ske på ett annat sätt än för andra.

Alla rörelsehjälpmedel, även rullstolar, kontrolleras mycket noggrant men kontrollerna ska dock göras så bekvämt och stressfritt som möjligt.

Rullstol i säkerhetskontrollen

På vissa flygplatser kan du bli ombedd att flytta över till en av flygplatsens rullstolar innan du passerar genom metalldetektorbågen så att din egen stol kan bli ordentligt undersökt. Innehållet i ditt handbagage kan också bli undersökt. Det ska alltid utföras med diskretion och alla föremål ska alltid läggas tillbaks på samma ställe.

Manuell undersökning

Om metalldetektorn ger utslag kanske du behöver genomgå en manuell genomsökning. Metalldetektorn kan till exempel ge utslag för olika metallföremål som är inopererade, som höftproteser eller pacemakers. Om du föredrar att den manuella genomsökningen görs på en avskild plats på grund av din funktionsnedsättning kan du säga till om det.

Implantat i kroppen

Om du har ett implantat i kroppen kan det underlätta i säkerhetskontrollen om du har med dig ett läkarintyg eller motsvarande med svensk och engelsk text. Det är inget krav och säkerhetskontrollen måste utföras lika noggrant med eller utan intyg.

Pacemaker

Enligt de uppgifter som Transportstyrelsen fått från tillverkare ska det inte bli några problem med pacemakerns funktion om du passerar genom metalldetektorn, men om du tycker att det känns obehagligt finns möjlighet att be om en manuell genomsökning. För mer information fråga din läkare eller tillverkaren av utrustningen.

Flytande mediciner och övriga vätskor

Det finns regler för hur stor mängd vätska som varje passagerare får ta med sig ombord i sitt handbagage. Mediciner i flytande form ska visas upp när du passerar säkerhetskontrollen. Det kan vara bra att ha med dokumentation som visar att medicinen är din (t.ex. ett brev från din läkare eller ett recept på medicinen). Läs mer om regler för begränsning av vätska.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!