På några svenska flygplatser finns särskilda fordon som används för att underlätta ombordstigningen för främst rörelsehindrade passagerare. Detta är vanligast då flygplanet inte är parkerat vid terminalbyggnaden och ombordstigning därför inte kan ske via brygga.

Fordonet är utrustat med ett skåp som passageraren rullar in i. Skåpet höjs upp till samma nivå som flygplansdörren och en landgång fälls ut från skåpet. Passageraren rullas i en smal rullstol från skåpet direkt in i flygplanet och hjälps till sin plats i flygplanet av assistanspersonalen.