På stora flygplatser finns ofta bryggor som ansluter flygplanet till terminalen. Bryggan är utformad som en gång i vilken passagerarna går för att komma till planet. Om det finns bryggor, kan passagerarna gå direkt från terminalbyggnaden in i flygplanet.