Ombordstigning

Flygplatser och flygbolag bör, om det är möjligt, låta dig sitta kvar i din egen rullstol fram till flygplansdörren. De bör också leverera din rullstol till flygplansdörren på ankomstflygplatsen. När det gäller tunga elrullstolar som inte går att fälla ihop är det inte säkert att det alltid är möjligt.

Innan ombordstigningen måste en rullstolsburen passagerare flytta över till en smal rullstol som ryms i den smala flygplansgången. Överflyttningen från rullstol till gångrullstol sker i brygghuvudet, omedelbart utanför flygplansdörren.

Assistanspersonalen hjälper därefter passageraren till platsen i flygplanet och flyttar över passageraren från den smala rullstolen till sätet. Den egna rullstolen tas direkt till flygplanets lastutrymme och lastas bland annat bagage och gods.

Olika sätt att stiga ombord

Rörelsehindrade passagerare får normalt stiga ombord på flygplanet innan övriga passagerare stiger ombord och stiga av flygplanet efter att övriga passagerare stigit av.

Ombordstigning kan ske på olika sätt beroende på hur flygplatsen är utrustad. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de olika sätten. Klicka en gång på rubriken när du vill att den förklarande texten ska döljas.

På stora flygplatser finns ofta bryggor som ansluter flygplanet till terminalen. Bryggan är utformad som en gång i vilken passagerarna går för att komma till planet. Om det finns bryggor, kan passagerarna gå direkt från terminalbyggnaden in i flygplanet.

På mindre flygplatser finns oftast inte gater med ombordstigningsbryggor, och på stora flygplatser kan det inträffa att vissa flygplan inte parkerar vid en gate som har brygga. Då måste passagerarna transporteras med buss från terminalen till flygplanet.

Om du behöver assistans åker du med assistansservicens fordon till flygplanet. Där stiger passagerarna ombord via en trappa. Till stora flygplan rullas en så kallad flygplatstrappa fram. Mindre flygplan har ofta egna trappor som fälls ut under dörren. Den som är rullstolsburen flyttas över till en så kallad bärstol i vilken passageraren bärs upp för trappan av två flygplatsanställda.

På mindre flygplatser får passagerarna vanligen gå till flygplanet. Assistanspersonalen ledsagar dig då till flygplanet och hjälper dig ombord.

På några svenska flygplatser finns särskilda fordon som används för att underlätta ombordstigningen för främst rörelsehindrade passagerare. Detta är vanligast då flygplanet inte är parkerat vid terminalbyggnaden och ombordstigning därför inte kan ske via brygga.

Fordonet är utrustat med ett skåp som passageraren rullar in i. Skåpet höjs upp till samma nivå som flygplansdörren och en landgång fälls ut från skåpet. Passageraren rullas i en smal rullstol från skåpet direkt in i flygplanet och hjälps till sin plats i flygplanet av assistanspersonalen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!