Avstigning

Det finns olika sätt att ta sig av flygplanet. En del flygplatser är utrustade med brygga för ombord- och avstigning, andra har en flyttbar trappa med rullstolslyft, medan andra har en slags lyftanordning.

Den utrustning för avstigning som finns på ankomstflygplatserna varierar. En del flygplatser är utrustade med brygga för ombord- och avstigning.

Brygga

Bryggan gör det möjligt för passagerarna att stiga direkt ur flygplanet via bryggan till terminalen. Beroende på flygplanets höjd kan bryggan luta lite eftersom den ena ändan är fast ansluten till öppningen mot terminalbyggnaden och andra änden är flexibel i höjdled.

Trappa

Där det inte finns någon brygga sker ombord- och avstigning via en flyttbar trappa som ansluts till flygplanets dörr. Om trappan inte är utrustad med rullstolslyft eller om flygplatsen inte har någon annan anordning för rullstolsburna passagerare, bär personal på flygplatsen den rullstolsburne passageraren i trappan. Detta sker med hjälp av en särskild bärstol som är anpassad för manuella lyft och bärs av två personer.

Lyftanordning

På några svenska flygplatser finns en lyftanordning från vilken ombord- och avstigning smidigt kan ske via ett lastbilsskåp som är höj- och sänkbart. Denna typ av lyftanordning kan anslutas även till små flygplanstyper. Små propellerdrivna flygplan är utrustade med egen trappa för ombord- och avstigning. Trappan fälls ut i samband med att dörren öppnas. Flygplanets egna trappor är smala och inte dimensionerade för att bära rullstolar i.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!